Žiť v poznaní svojich práv

Projekt Žiť v poznaní svojich práv realizovala Asociácia komunitných centier v spolupráci s nadáciou v rokoch 2008 – 2009. Program tvorili štyri trojdňové stretnutia zamerané na rôzne oblasti práva vyskytujúce sa v každodennom živote ľudí. Zapojení boli mladí Rómovia a Rómky z okresov Bardejov, Prešov a Košice. Program mal za cieľ osloviť skupinu mladých rómskych ľudí a poukázať na fakt, že s právom sa človek stretáva na každodennej báze. Zámerom bola tiež vzájomná komunikácia mladých a vytvorenie priesotoru pre vznik neformálnych mládežníckych skupín aktívnych aj po ukončení projektu.