EQUAL – Centrá lokálneho pracovného poradenstva

V rokoch 2005 – 2007 sa nadácia zapojila do projektu EQUAL, ktorý združoval päť partnerských organizácií – Nadáciu Milana Šimečku, Člověka v tísni – pobočka Slovensko, Asociáciu terénnych sociálnych pracovníkov, Kolpingovo dielo na Slovensku a o.z. Ľudia a perspektíva. Projekt bol zameraný na zlepšenie podmienok vstupu alebo návratu na trh práce pre členov marginalizovaných skupín prostredníctvom sieťovania centier a terénnych pracovníkov, poskytovania poradenstva a okrem iného aj prevádzky tréningovej dielne zameranej na obnovu pracovných návykov pred vstupom na trh práce.