Letná dramatická škola

Na prelome júla a augusta 2005 sme zorganizovali v spolupráci so študentmi bábkarskej tvorby z Divadelnej fakulty VŠMU Letnú dramatickú školu. Tá bola určená pre deti a mládež z Hermanoviec. Počas týždenného pobytu v rekreačnom zariadení pri Bardejove vytvorili účastníci pracovnú skupinu, ktorá pripravila inscenáciu Roman a Júlia. Proces tvorby bol nastavený tak, aby deti v čo najväčšej miere rozhodovali o výslednej podobe diela a aby vytvárali priestor na formulovanie ich problémov a názorov. Deti a mládežníci z Hermanoviec odohrali v premiére open air predstavenie 1. augusta 2005 v Mníchovskom Potoku pre účastníkov iných táborov.