Manuál pre komunitných pracovníkov

Na základe našich skúseností z Hermanoviec a komunikácie s komunitnými pracovníkmi sme identifikovali akútny nedostatok odborného metodologického materiálu špecializovaného na komunitnú prácu s marginalizovanou rómskou menšinou. Rozhodli sme sa preto využiť naše skúsenosti a kontakty pri vytvorení manuálu, ktorý by bol užitočnou príručkou pre začínajúcich komunitných pracovníkov, pracovníkov neziskových organizácii, študentov sociálnej práce, ale aj pre širokú verejnosť. Do manuálu prispeli samotní komunitní pracovníci, ale aj experti z iných oblastí, ktorí s rómskymi komunitami taktiež pracujú.