Podpora škôl v etnicky zmiešaných oblastiach

Vzdelanie považujeme dlhodobo za základný pilier integračného procesu rómskych marginalizovaných skupín do majoritnej spoločnosti. Preto sme sa rozhodli v roku 2002 podporiť vybrané základné školy v problematických oblastiach a zvýšiť tak záujem rómskych žiakov o učenie a  motivovať ich v ďalšom štúdiu na stredných školách. Podporili sme nielen nákup základných pomôcok pre žiakov, ale iniciovali sme tiež doučovacie a mimoškolské činnosti. V tomto období sme podporili nákup učebných pomôcok a mimoškolské aktivity v Chminianskych Jakubovanoch, Jarovniciach a Hermanovciach. Neskôr sme v Chminianskych Jakubovanoch finančne podporili spevácku súťaž Jakuboviansky slávik a podieľali sme na organizácií VI. ročníka Krajskej výtvarnej súťaže pre špeciálne školy s názvom „Ja a svet!“.