Prieskum migrácie slovenských Rómov do Veľkej Británie

Zámerom projektu Prieskum migrácie slovenských Rómov do Veľkej Británie bolo kvalitatívne obohatiť domáci diskurz o téme migrácie Rómov a Rómok do Veľkej Británie. Jedným z motívov pre túto aktivitu bola snaha o zreálnenie rôznych hypotetických prístupov k migrácii Rómov a Rómok.  Tento cieľ sme naplnili sériou prieskumných aktivít na území Slovenska a Veľkej Británie. Prieskum na Slovensku spočíval v opakovaných výskumných cestách do viacerých lokalít. Prieskum vo Veľkej Británii sme zrealizovali formou trojtýždňovej stáže.