Speak Up!

V roku 2009 sme v projekte Speak Up! nadviazali na začatú tradíciu tréningov mladých rómskych aktivistiek a aktivistov, ktoré sme v minulosti realizovali či už samostatne, alebo v spolupráci s Inštitútom rómskej verejnej politiky a Národným demokratickým inštitútom. Cieľom našich školení a tréningov bolo posilniť kapacity a kompetencie mladých aktivistov pri presadzovaní ich práv a záujmov so špeciálnym zreteľom na potrebu zapojenia samotných Rómov a Rómok do občianskych a politických procesov. Naším záujmom bolo posilniť u mladých aktivistov zručnosti, ktoré im pomôžu presadzovať ich nápady a názory. Okrem toho sa účastníci tréningov v rámci projektu mohli zúčastniť aj na aktivitách Nadácie Milana Šimečku, kde pod supervíziou trénerov dostali možnosť realizovať svoje nápady v praxi.