Pamäť nadácie

Postupne skladáme mozaiku pamäte Nadácie Milana Šimečku. Prostredníctvom metódy oral history sa dozvedáme o vzniku nadácie, o ľuďoch, ktorí za jej vznikom a rozvojom stáli, ale aj o samotnom Milanovi Šimečkovi. Svoje príbehy nám už porozprávali Miroslav Kusý, Inge Vagačová či Fedor Gál. Tešíme sa na ďalšie rozprávania ďalších zaujímavých ľudí.