O Nadácii Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) patrí medzi najstaršie neziskové organizácie na Slovensku. Názov odkazuje na Milana Šimečku, jedného z najdôležitejších mysliteľov, filozofov, spisovateľov, publicistov a disidentov v bývalom socialistickom Československu. Vďaka jeho knihám Kruhová obrana, Koniec nehybnosti, Strata skutočnosti a Obnovenie poriadku sa stal jedným z najprekladanejších československých autorov. Rok po jeho smrti (1991) sa jeho priatelia rozhodli založiť organizáciu, ktorej cieľom bolo podnecovať a podporovať aktivity vedúce k demokracii, kultúre, humanite a občianskej spoločnosti v duchu jeho filozofie. V 90-tych rokoch Nadácia Milana Šimečku realizovala viacero projektov a programov, od roku 2002 sa stali hlavnými programami NMŠVýchova k ľudským právam je ľudským právom; S Rómami žiť budeme. Ide o to ako... Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Reflektovaním súčasných potrieb sa však v roku 2012 dospelo k revízii rozdelenia a programového zamerania nadácie. Súčasnými témami a programami nadácie sú Rozmanitosť, Inklúzia a Pamäť. V rámci týchto programov sa realizujú rôzne advokačné, vzdelávacie, pripomínacie, osvetové a výskumné aktivity ako aj aktivity týkajúce sa komunitného rozvoja.   Prierezové hodnoty NMŠ však vo všeobecnom meradle ostávajú podobné počas pôsobenia NMŠ od jej začiatku po súčasnosť a sú nimi ľudské práva, demokracia, sloboda, odkaz Milana Šimečku.