Projektoví partneri  

Projekt realizujeme s dvoma partnerskými organizáciami Reading International Solidarity Center (RISC) z Veľkej Británie a Člověkom v tísni (ČvT) z Českej republiky. Do projektu sú zapojené aj školy rôznych typov nielen ako účastníci projektu ale aj ako spolupracovníci.

RISC

Reading International Solidarity Center (RISC) je rozvojové vzdelávacie centrum v Readingu, Spojenom kráľovstve. Pracuje so školami a komunitami na zvyšovaní povedomia o globálnych témach a podporuje aktivity v oblasti udržateľného rozvoja, ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.

www.risc.org.uk

Člověk v tísni

Člověk v tísni je česká nezisková organizácia založená na ideách humanizmu, slobody, rovnosti a solidarity. Zameriava sa na humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu, podporu ľudských práv a programy sociálnej integrácie.

http://www.clovekvtisni.cz/cs a www.varianty.cz

 

Ďalšie inšpiratívne stránky partnerov (a projektu):

http://risc.org.uk/forum/  - fórum na zdieľanie nových meracích aktivít a skúseností z testovaní

http://www.risc.org.uk/unlock/ - anglická verzia pohľadnice

http://varianty.cz/kvalita_kvantita/ - česká interaktívna hra (na motívy pohľadnice)