Aké značky sú najlepšie?

Prípadová štúdia

Česká stredná odborná škola

Aktivitu som realizovala na strednej odbornej škole v triede nadstavbového štúdia. Pred prvou hodinou som na tabuľu nalepila logá vybraných značiek (British Petroleum, Nestlé, Divine = Fair Trade, McDonald’s, Nike, Primark, Apple, Coca-Cola, Nike, Philips, Tchibo). Na začiatku hodiny som položila otázku: Ktoré z týchto značiek uprednostňujete a prečo?

Žiaci a žiačky odpovedali vo dvojiciach, pričom si svoje úvahy a zdôvodnenia zapisovali. Značky BP a Divine nepoznal ani jeden zo 16-tich mladých ľudí, a preto sme ich ani nehodnotili.

Z prvého zisťovania vyplynulo, že pri rozhodovaní berú do úvahy predovšetkým osobnú motiváciu a vkus. Veľmi často hodnotili aj to, či sú dané značky prístupné, a to finančne aj z geografického hľadiska.  

V ďalšej fáze zisťovania žiačky a žiaci hodnotili spoľahlivosť značky, pričom opäť zvažovali predovšetkým osobnú skúsenosť („mám od nej nejaké produkty a som s nimi spokojný“).

Veľmi často hodnotili značky iba na základe toho, či sa im dané produkty páčia alebo či im chutia. Myslím si, že do výstupu z úvodného zisťovania sa do značnej miery premietla sociálna situácia jednotlivých žiakov a žiačok. Otázka ceny produktov bola pre nich z rôznych dôvodov veľmi dôležitá.

 Počas aktivít medzi meraniami si mladí ľudia o jednotlivých značkách zisťovali rôzne informácie a následne prezentovali sortiment firmy, krajiny produkcie či pracovné prostredie vytvárané pre zamestnancov firmy. Taktiež diskutovali aj o kvalite produktov a videli dva filmy, Príbeh vecí a Čierne zlato. Prostredníctvom týchto aktivít sme sa venovali téme spotreby a jej dôsledkom a u mladých ľudí sa snažili posilniť presvedčenie, že spotrebiteľ môže svojím konaním skutočne veľa vecí zmeniť.

 Pri záverečnom zisťovaní som odpovede rozdeľovala podľa pohlavia, pretože som predpokladala, že sa pri posudzovaní značiek prejavia určité rodové rozdiely. To sa mi však nepotvrdilo a k zásadnému posunu v porovnaní s úvodným zisťovaním nedošlo. Z komentárov žiakov však možno vyčítať, že sa pri jednotlivých značkách rozhodovali z viacerých hľadísk (cena, vzhľad, chuť, dostupnosť, kvalita, vplyv na zdravie a životné prostredie, podmienky výroby a pod.). Aj pri druhom zisťovaní žiaci vo výraznej miere posudzovali to, či je tovar danej značky fyzicky a finančne dostupný. Pri oboch zisťovaniach rozhodovanie vo veľkej miere ovplyvnila osobná skúsenosť a prisudzovaná kvalita.

Značka

Priemerná známka/ počet žiakov

Komentár

(úvodné zisťovanie)

Priemerná známka/ počet žiakov

Komentár

(záverečné zisťovanie)

Divine

0

Nehodnotené

3/2

Mizerná reklama, slabo rozšírená.

BP

0

Nehodnotené

2,8/12

Znečisťujú prírodu. Kvalitné a používané. Veľmi dôležitá pre nás, ako aj pre prírodu.

McDonald’s

3,125/16

Značka je zárukou dobrej chuti.

Predtým boli ich produkty lepšie, ale dajú sa príležitostne.

Je to jedlo na cesty. Toto jedlo je nezdravé.

3,75/12

Záruka dobrej chuti, rozšírená po celom svete. Nezdravé jedlo.

Nezdravé a mastné. Chutí mi, aj keď viem, že jedlo tam je nezdravé. Výrobky mi chutia.

Primark

3,3/6

Je menej dostupná.

2,75/12

Po zoznámení so značkou si myslím, že je to dobrá značka, ale pre nás menej dostupná.

Je pre nás príliš drahá.

Tchibo

3/14

Vyskytuje sa v reklamách, nepredáva iba kávu, kávu nepijeme.

Značku poznáme z reklám, ale túto značku kávy si nekupujeme.

Jedná sa o Fair Trade spoločnosť.

3,3/12

Dobrá káva, predaj oblečenia a doplnkov, dobrý marketing. Kávu nepijem, nemám ju rád. Ide o osvedčenú značku.

Philips

2,375/16

Je to japonská elektrotechnika, ktorá svoje produkty predáva po celom svete, niektoré máme doma. Táto značka je menej obľúbená a menej nás ovplyvňuje pri nákupe.

2,75/12

Kvalitné výrobky, jeden z najlepších výrobcov,

pár výrobkov mám doma a som spokojný.

Nie je to zlá značka, ale dnes sú lepšie a majú dnes konkurenciu ako Samsung, LG a iné.

Značka je dostupná, výrobky sa mi páčia, kupujem si ich, značka je nepodstatná.

Páči sa mi ich technológia. Ich výrobky sú poruchové.

Nike

1,5/16

Táto značka je pre mňa zárukou kvality ich výrobkov, ich výrobky si kupujem.

Značka nás neovplyvňuje

a ich výrobky si nekupujem.

2,1/12

Táto značka je zárukou kvality, vyššia cena a spoľahlivosť, výrobky si kupujem.

Kvalitné výrobky, firma s dlhou tradíciou.

Kvalitné výrobky, používajú ale lacnú pracovnú silu.

Pomáhajú zlepšovať výkony športovcov.

Od tejto firmy nič nekupujem.

Nemám túto značku rád, pri výrobe využívajú deti.

 


Priemerná známka/ počet žiakov

Komentár

(úvodné zisťovanie)

Priemerná známka/ počet žiakov

Komentár

(záverečné zisťovanie)

Apple

3/16

Produkujú vyspelou technológiou, udávajú krok v komunikačnej technológii, ale ich výrobky sú drahé.

Vyrábajú najlepšie mobily na svete, ale ich výrobky sú pre mňa nedostupné.

2,83/12

Je veľmi drahá, nikdy si ju nebudem môcť dovoliť kúpiť. Jedna z najlepších značiek, populárna v iných krajinách, kvalitné výrobky.

Jednotka na trhu, jednotka v dizajne, jeden výrobok vlastním a som spokojný. Výrobky zamerané od hudobných prehrávačov

až po počítače.

Ich výrobky nepreferujem, sú predražené.

Mám odpor k dotykovým telefónom, nič nevydrží. Známa značka a nič nevydrží.

Coca-Cola

2,625/16

Pijem ju každý deň, veľmi mi chutí, život bez nej si nedokážem predstaviť. Je najlepšia k jedlu.

Nie je zdravá, tak si ju dávam len výnimočne.

3,36/11

Je to dobré pitie, vyrábajú veľa druhov, sú drahé

a kazia zuby.

Nekupujem, príliš drahé pitie, pijem ju iba, ak máme nejakú udalosť.

Je dobrá, ale je v nej toľko hnusu, že ju nepijem.

Príliš sladká. Nezdravá, škodlivá.

Pijem ju často s alkoholom.

Je najznámejšia

a najpopulárnejšia.

Nestlé

2,375/16

Pár výrobkov si kúpim, ale nepreferujem, dobré cereálie.

Ich výrobky si kupujem zriedka.

Jedna z najlepších značiek, chutnosť a obľúbenosť.

Kvalitné cereálie, vyrábajú veľa výrobkov pre malé deti, ale i pre tie staršie.

2,75/12

Obľúbená u malých detí, priemerná značka na trhu, zdravá výživa.

Ako obilniny nie sú zlé. Výrobky nekupujem, sú drahé.

Cereálie od Nestlé sú chutné a určite zdravé, je tam veľa vápnika, kvalitné výrobky.

Tržby sú dosahované reklamou a ich výrobky sú presladené.