Autor: Jan Vrtiška

Nie je paradajka ako paradajka

Prípadová štúdia

Česká mestská základná škola

Aktivitu som overovala v našej základnej škole, ktorú navštevuje približne 450 žiakov. Vo vzdelávaní sa vo zvýšenej miere zameriavame na ekológiu.

Úvodné zisťovanie

Na úvodné zisťovanie som si vybrala triedu siedmakov, ktorých poznám od piateho ročníka a vyučujem u nich prírodopis. Žiaci mali skúsenosti s globálnym vzdelávaním a aj základné vedomosti o spravodlivom obchode, bio produktoch a ekologickom  poľnohospodárstve. 

Na začiatku hodiny som žiakom ukázala malé cherry paradajky a opýtala sa ich, odkiaľ pochádzajú. Niektorí žiaci uviedli supermarket, iní vymýšľali odpovede ako záhradka, trh, skleník. Žiaci sa následne rozdelili do štvorčlenných skupín a každá dostala pracovný list a zadanie. V prípade nezhody v skupine mohli žiaci svoj výber prezentovať aj jednotlivo a s patričným zdôvodnením.

Výber sme následne zaznamenávali do tabuľky, ktorú som rovno premietala na tabuľu. 

Výber vyhrali balkónové paradajky, ktoré si vybralo 14 žiakov, za nimi sa umiestnili paradajky od súkromného pestovateľa. Dôležitým aspektom výberu bola cena a kvalita („domáce sú kvalitné“), taktiež to, keď viem, čo jem („nie sú hnojené“) a samozrejme chuť. Inými kritériami, ako balenie, výživová hodnota, cesta od pestovateľa do obchodu a na stôl, sa žiaci nezaoberali. 

Na záver zisťovania sme diskutovali o tom, kto ako nakupuje zeleninu a na základe čoho sa rozhoduje. Vo všeobecnosti možno povedať, že žiaci vyberali produkty šetrné k životnému prostrediu a vypestované v lokalite, kde sami žijú. Tieto kritériá však neboli primárnym dôvodom ich výberu. Tými bola najmä chuť a kvalita produktu. 

Záznamový hárok 

 

Opis

Počet žiakov

Dôvod výberu

Nevýhody

 

Paradajky z miestneho trhu od súkromného pestovateľa, 1kg/ 45Kč

6

kvalitné, prírodné

0

 

Paradajky zo supermarketu, pôvod Španielsko,

1kg/ 59,90Kč

0

0

cudzie, chemické ošetrenie, málo čerstvé, lacné, neznáme podmienky  pestovania

 

Balkónové paradajky, vlastná starostlivosť, sadenica/ 15Kč

14

lacné, domáce, „viem, čo jem“, dobré

musíme sa o nich starať

 

Bio paradajky zo supermarketu, pôvod Taliansko,

1kg/ 75Kč

0

0

drahé, nechutné

 

Paradajky zo supermarketu, pôvod Česko, 1kg/ 42Kč

0

0

lacné, neznáme podmienky pestovania, nie sú čerstvé

 Výsledky ukázali, že žiaci uvažovali ekologicky a vybrali si paradajky, ktoré najmenej zaťažujú životné prostredie. Žiadna zo skupín neuprednostnila produkt zo supermarketu. Nikto však nerozmýšľal o vzdialenosti dovážaných produktov, ani o množstve použitých obalov. Žiaci teda neuvažovali o celkových dopadoch pestovania a spotreby na prírodu, ale iba s ohľadom na seba ako konzumentov. Takisto nikto neuvažoval o produktoch zo spravodlivého  obchodu.

 Aktivity medzi zisťovaniami sa môžu zameriavať na výpočet ekostopy a skúmanie rôznych foriem dovozu. Tiež možno sledovať, ako sa ponuka paradajok či inej zeleniny mení v rôznych ročných obdobiach. Pri záverečnom zisťovaní by som pri výbere ponúkla aj ďalšie kritériá. Potešilo by ma, keby som na konci zistila, že žiaci uvažujú v širších súvislostiach a sú ochotní zvažovať aj to, aký vplyv má ich nákup na životné prostredie.