Koho chcem mať v triede?

Prípadová štúdia

Slovenská mestská základná škola

Aktivitu som uskutočnila na prvom stupni základnej školy. Zisťovanie som realizovala v dvoch triedach 4. ročníka, v ktorých som chcela spoznať postoje žiakov voči chudobným a bohatým žiakom. Vybrala som si hodinu slovenského jazyka, na ktorej sa mali žiaci vyjadriť k tomu, akého žiaka chcú alebo nechcú do triedy a svoj výber zdôvodniť. Počas spoločnej diskusie som si robila poznámky. Analýza výsledkov bola jednoduchá, pretože v pracovných listoch boli jasné odpovede, koho žiaci chcú a koho nie. Výsledky som zhrnula do tabuľky aj so zdôvodneniami.

 Zistenia v 4. A (žiaci predtým boli zapojení do aktivít zameraných na postoje) 

Opis žiaka

Výber žiakov

Dôvody

Chlapec býva s mamou, otcom, sestrou a bra- tom v poschodovom dome s peknou záhradou. V dome majú bazén, v ktorom sa kúpu cez zimu a vonku druhý bazén, do ktorého v lete pozýva- jú kamarátov. Nosí značkové oblečenie. Do na- šej školy nastupuje preto, lebo jeho otec dostal novú prácu a sťahujú sa do nášho mesta.

ÁNO: 7

 

 

 

 

NIE: 8

Pozýva svojich kamarátov do bazéna; hodil by sa do triedy; je dobrý, lebo pozýva kamarátov; múdrejší; nosí značkové  oblečenie...

 

...rozmaznaný, bitkár; vychvaľuje sa; tvrdohlavý.

Dievča býva s otcom a babkou v jej starom dome. Stará mama sa o nich dobre stará, varí im a pečie koláče. Keď má dievča narodeniny, pozýva si k sebe kamarátov. Väčšinou nosí tričká a rifle. Do školy k nám nastupuje preto, lebo s otcom museli odísť bývať k starej mame. Tá však tiež nemá veľa peňazí.

ÁNO: 13

 

 

 

 

NIE: 2

Nebude sa vychvaľovať; milá; hodila by sa do triedy; dobrá kamarátka; nebude namyslená; skromná; váži si veci; je mi jej ľúto; druhú šancu...

 

...vtierala by sa.

Dievča býva s mamou a otcom v peknom domčeku. Dvakrát do roka chodia na dovolenku do zahraničia. Niekedy dovolia dcére pozvať

si spolužiaka na výlet. Veľmi pekne sa oblieka. K nám do školy nastupuje preto, lebo sa pre- sťahovali do krajšieho bývania.

ÁNO: 13

 

 

NIE: 2

Milá; dobrá kamarátka; pozýva kamará- tov; nerozmaznaná...

 

...ambiciózna; všade prvá; rozmaznaná; namyslená; chce si získať kamarátov výletmi; čudná; tvrdohlavá; chválenkárka;  drzá.

Chlapec býva len s rozvedenou mamou a malou sestrou v jednoizbovom byte. Mama má dve práce, aby uživila rodinu. Chlapec často nechodí von. Oblečenie si kupujú v lacnejších obchodoch alebo na tržnici. K nám do školy nastupuje preto, lebo mama sa musela presťahovať do lacnejšieho podnájmu.

ÁNO: 13

 

 

 

 

NIE: 2

Pomáha mame; ľuďom neubližuje; ne- pridá sa k zlým; skromnejší; dať druhú šancu; starostlivý; stará sa o sestru; nerobil by zle; nebude namyslený...

 

...nie je bohatý.

 Výsledky ukázali, že žiaci zo 4. A si deti zväčša nevyberali podľa ich materiálneho zabezpečenia, ale podľa predpokladaného správania sa. Úvodné zisťovanie ukázalo, že žiaci deťom pripisujú rôzne vlastnosti na základe svojich skúseností. K bohatším deťom sa vyjadrovali, že sú rozmaznané, ambiciózne, namyslené či tvrdohlavé. Deťom prostredia, ktoré je pre žiakov bežnejšie, prisudzovali kladnejšie vlastnosti. V tomto prípade by som sa teda snažila meniť skôr stereotypy o bohatších deťoch.

Zistenia v 4. B (žiaci neboli zapojení do aktivít zameraných na postoje) 

Opis žiaka

Výber žiakov

Dôvody

Chlapec býva s mamou, otcom, sestrou a bra- tom v poschodovom dome s peknou záhradou. V dome majú bazén, v ktorom sa kúpu cez zimu a vonku druhý bazén, do ktorého v lete pozýva- jú kamarátov. Nosí značkové oblečenie. Do na- šej školy nastupuje preto, lebo jeho otec dostal novú prácu a sťahujú sa do nášho mesta.

ÁNO: 12

 

 

 

NIE: 7

Málokto má dva bazény; super kama- rát lebo má dva bazény; chcel by som vidieť záhradu; je bohatý...

 

...rozmaznaný; namyslený; bude machrovať; povyšovať, že má dva bazény; drzý; chválenkár.

Dievča býva s otcom a babkou v jej starom dome. Stará mama sa o nich dobre stará, varí im a pečie koláče. Keď má dievča narodeniny, pozýva si k sebe kamarátov. Väčšinou nosí tričká a rifle. Do školy k nám nastupuje preto, lebo s otcom museli odísť bývať k starej mame. Tá však tiež nemá veľa peňazí.

ÁNO: 9

 

 

 

 

 

NIE: 7

Nebude namyslená; máme tu podobnú spolužiačku; aby mala viac kamarátov; aby jej bolo lepšie v škole; normálna; fajn baba; je dosť smutné bývať v bab- kinom starom dome...

 

obyčajná baba; pozýva prespať domov; nezaujal ma opis; nemá mamu, dievčatá nemám rád.

 

Dievča býva s mamou a otcom v peknom domčeku. Dvakrát do roka chodia na dovolenku do zahraničia. Niekedy dovolia dcére pozvať

si spolužiaka na výlet. Veľmi pekne sa oblieka. K nám do školy nastupuje preto, lebo sa pre- sťahovali do krajšieho bývania.

 

ÁNO: 14

 

 

 

 

 

NIE: 5

 

Fajn kamarátka; nerobila by zle; chodí na dovolenky; nosila by darčeky; lebo zoberú spolužiaka; chcem ísť s nimi na dovolenku; nemá starosti; bude nás viac dievčat; typická slovenská rodina...

 

bohaté namyslené dievča; nechcem ďal- šie baby do triedy; priveľa dievčat; drzá; kamarátky berie na dovolenky.

 

Chlapec býva len s rozvedenou mamou a malou sestrou v jednoizbovom byte. Mama má dve práce, aby uživila rodinu. Chlapec často nechodí von. Oblečenie si kupujú v lacnejších obchodoch alebo na tržnici. K nám do školy nastupuje preto, lebo mama sa musela presťahovať do lacnejšieho podnájmu.

 

ÁNO: 13

 

 

 

NIE: 4

 

Skromný; fajn; zodpovedný; nepovyšo- val by sa; cítil by sa tu lepšie; pomáha mame; dobrý kamarát...

 

asi by si tu nenašiel kamaráta; robili by mu zle; je mi ho ľúto.

 Výsledky v 4. B triede ukázali, že väčšina žiakov by si vybrala dieťa z bohatšej rodiny. V tabuľke však vidíme aj to, že žiaci tiež posudzovali správanie potenciálnych spolužiakov. Keďže v tejto triede je väčší počet dievčat, najmä chlapci chceli za ďalšieho spolužiaka iného chlapca. Z tabuľky môžeme vyčítať tiež prisudzovanie dobrých a zlých vlastností deťom podľa materiálneho zabezpečenia ich rodín.

 Táto aktivita na zisťovanie postojov veľa napovie o rodinnom zázemí žiakov. Je preto potrebné dávať si pozor, aby v triede nebol žiak s podobným opisom, ako je v pracovnom liste. Na základe výsledkov v mojich skupinách by som žiakom chcela ukázať, že bohatí ľudia nemajú len zlé vlastnosti a chudobní len dobré. Tento cieľ by som mohla dosiahnuť čítaním príbehov ľudí z rôzneho postavenia, v ktorých sú opísané ich konkrétne činy. Využila by som aj dramatizáciu, diskusiu a skupinovú prácu.