E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

Náš e-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom sa pomaly chýli ku koncu. 7.-9. apríla 2017 pripravujeme v Žiline záverečný seminár, počas ktorého účastníci kurzu odprezentujú svoje záverečné práce. Tešíme sa, že náš kurz úspešne ukončí už tretí ročník učiteľov. 

Viac o kurze:

Kurz bol určený pre pedagógov stredných a základných škôl (predovšetkým, ale nie výlučne humanitných predmetov), ale aj všetkým pracovníkom a pracovníčkam, ktorí sa téme vzdelávania o holokauste venujú aj v mimoškolskom prostredí. Holokaust je ústrednou témou ôsmich lekcií kurzu, ktoré však svojím zameraním prekračujú historický rámec tejto udalosti. Cieľom kurzu nie je duplikovať faktografické poznatky, ale skôr doplniť vedomosti účastníkov a účastníčok a najmä sa zamerať sa na morálne aspekty, ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe a praktickou formou cvičení rozvíjať didaktické zručnosti.

Z ohlasov účastníkov a účastníčok prvého ročníka kurzu:

„Oceňujem nápad s takýmto vzdelávaním, výborná myšlienka online kurzu. Pri súčasnom pomerne hektickom pedagogickom procese by asi mnohí nemohli absolvovať kurz prezenčnou formou a mnohé témy si vyžadovali aj istý časový odstup a zamyslenie sa nad nimi. Stretnutia a prehliadky výborné prepájali tematiku holokaustu.“

„Za najväčší prínos kurzu považujem získanie poznatkov o holokauste na Slovensku, množstvo materiálov, ktoré využívam na vyučovaní. Forma online mi vyhovovala, mohla som na úlohách pracovať vtedy, keď som mala čas a nemusela som nikde cestovať. Výborná bola pestrosť úloh, ktoré sme vypracúvali."