IWalks - interaktívna prehliadka mestom

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci so Zachor Foundation pripravila vzdelávací projekt IWalks, ktorý sa zameriava na regionálne dejiny holokaustu s využitím autentických výpovedí preživších a svedkov z Archívu USC Shoah Foundation. 

Dejiny holokaustu sa žiakom často zdajú byť vzdialené nielen časovo, ale i geograficky. Pritom sa odohrávali na miestach, ktorými denne prechádzajú a dôverne ich poznajú. Jedinečnosť projektu vyplýva z kombinácie prechádzky a audiovizuálnych svedectiev pamätníkov, ktoré sú pomocou tabletov alebo smartfónov prehrávané na miestach, ku ktorým sa viažu. Cieľom projektu je scitlivovať žiakov voči prejavom diskriminácie a nenávisti prostredníctvom osobných príbehov a autentických skúseností ľudí, ktorí si zažili druhú svetovú vojnu. 

Dňa 15.júna sa v Bratislave uskutoční seminár k projektu pre učiteľky a učiteľov II. stupňa základných škôl, stredných škôl a záujemcov z radov neformálneho vzdelávania. Cieľom semináru je prezentovať možnosti využitia IWalks v rámci vyučovania, predstaviť metodiku využívania svedectiev a pedagogický kontext. Súčasťou semináru bude i pilotná prechádzka bratislavskou trasou IWalks. 

Prihlasovať sa môžete do piatku 8.júna alebo do naplnenia kapacity prostredníctvom prihlasovacieho formuláru

Viac informácií nájdete vo výzve tu. 

V prípade akýchkoľvek otázok k projektu alebo k organizácii semináru nás neváhajte kontaktovať emailom na pamat@nadaciams.sk

Za finančnú podporu projektu ďakujeme International Visegrad Fund a JOODS Humanitair Funds.