Pred 25 rokmi vznikla Nadácia Milana Šimečku

 

Dnes si pripomína 25. výročie založenia Nadácia Milana Šimečku, ktorá vznikla 19. februára 1991, teda necelý polrok od úmrtia Milana Šimečku. Stala sa tak vôbec prvou domácou nadáciou na Slovensku. Založili ju čelní predstavitela Nežnej revolúcie a Verejnosti proti násiliu Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac. Jej poslaním je už celé štvrťstoročie “v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.”

Milan Šimečka patril k najvýznamnejším filozofom, spisovateľom, publi­cistom a disidentom v Československu. Vďaka svojim knihám Obnovenie po­riadku, Strata skutočnosti, Kruhová obrana, Koniec ne­hybnosti, množstvu článkov a esejí sa stal jedným z naj­prekladanejších československých spisovateľov. Svojím dielom, životom a aktivitami v oblasti ľudských práv a politickej kultúry si získal obrovskú autoritu v Československu i v zahraničí. V novembri 1989 a nasledujúcich mesiacoch patril ako predstaviteľ Verejnosti proti násiliu me­dzi hlavných intelektuálnych protagonistov revolúcie. Desať mesiacov, až do svojej smrti, bol poradcom prezidenta ČSFR Václava Havla. Bol tiež držiteľom niekoľkých literárnych cien. Narodil sa 6. marca 1930 v Novém Bohumíne a zomrel 24. septembra 1990 v Bratislave.

Nadácia Milana Šimečku realizovala počas 25 rokov svojej existencie množstvo aktivít. Jedným z prvých bol projekt Ľudské práva v škole, ktorého hlavnou aktivitou bola príprava interaktívnych tréningov pre učiteľov. Neskôr napríklad projekt zameraný na podporu a vznik nezávislých regionálnych periodík. Ďalšou významnou aktivitou boli projekty orálnej histórie, v rámci ktorých nadácia spracovala tému československých vzťahov, perzekúcií totalitného režimu, židovský a rómsky holokaust, či obdobie Nežnej revolúcie. Niekoľko rokov pri nadácii fungovalo Dokumentačné stredisko Dominika Tatarku a spolu so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave založila aj Dokumentačné strediska holokaustu.

Od židovského holokaustu viedla cesta Nadácie Milana Šimečku k zabudnutej rómskej genocíde. Rozhovory s prenasledovanými Rómami viedli do rómskych komunít a rodín po celom Slovensku. Ľudský záujem o ich problémy prerástol do záujmu profesionálneho, čo vyústilo do spolupráce so školami v marginalizovaných lokalitách, pomoci deťom študujúcim na učňovských a stredných školách, do komunitnej práce, prípravy odborných seminárov, publikácií, výskumných projektov a neskôr aj do ovplyvňovania rómskej verejnej politiky.

Záujem o menšinové témy neskôr viedol k začatiu celej série multikultúrnych projektov, medzi ktoré patrí napríklad festival [fjúžn], ktorého už 11. ročník sa uskutoční na konci apríla 2016.

Dnes stelesňujú priesečník medzi históriou nadácie, jej doterajšími aktivitami, súčasnosťou a víziami do budúcnosti tri hlavné témy: Pamäť, Rozmanitosť a Inklúzia.

Pri príležitosti 25. výročia pripravuje Nadácia Milana Šimečku sériu podujatí počas celého roka 2016. Prvým je neformálna oslava narodenín, ktorá sa uskutoční už dnes, 19.2. v kaviarni Berlinka od 18:00. Počas nej si na vznik nadácie prostredníctvom videomedajlónov zaspomínajú jej zakladatelia a pre priateľov a priaznivcov nadácie sú pripravené aj ďalšie prekvapenia.