Farebná škola a O migrácii bez predsudkov

Na podujatiach sme s pedágogmi a pedagogičkami z rôznych typov škôl, so zástupcami viacerých mimovládnych organizácií ako aj s ďalšími osobami, ktorých zaujímajú témy migrácie, predsudkov, stereotypov, integrácie, utečencov a podobných tém, rozprávali o súčasných výzvach vo vzdelávaní, metódach, ako tieto témy sprostredkovať vo vyučovaní, ale aj o tom, ako to s cudzincami na Slovensku vlastne je. Našimi hosťami bola Alena Chudžíková z CVEKu, MIroslav Kubičár z Gymnázia Púchov a Venus Jahanpour, riaditeľka a zakladateľka medzinárodnej škôlky a školy v Bratislave. V ďalšom Nasi z Iránu a Faisal z Afganistanu s vlastnými príbehmi. A ako to u nás chodí, neostali sme iba pri rozprávaní, ale pár ochutnávok z pripravovaných aktivít sme si vyskúšali počas interaktívnych workshopov.