Študenti po stopách totality

Máš dušu výskumníka a chceš sa verejne angažovať?

Hľadáme študentské tímy, ktorí nám pomôžu zmapovať životné osudy ľudí, ktorí emigrovali z Československa v čase vlády komunistickej strany.

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany. Počas uplynulých dvoch ročníkov sme sa zamerali na tému priebehu revolúcie 1989 v regiónoch Slovenska a obdobie normalizácie. V roku 2018 organizujeme tretí ročník projektu, ktorý sa sústreďuje na životné príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli z Československa emigrovať. 

Projektom chceme študentom priblížiť vzťah medzi občanom a totalitným režimom. Budú mať možnosť oboznámiť sa s prejavmi občianskej angažovanosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovania demokratickej spoločnosti a sú obzvlášť potrebné v krajinách so skúsenosťou s komunistickým režimom. 

Projekt trvá od februára do novembra 2018 a je vhodný pre žiakov a žiačky stredných škôl 1. až 3. ročníka. Jednotlivé tímy by mali pozostávať zo 4 - 6 členov. Podmienkou k zapojeniu je dobrovoľný záujem zo strany študentov a účasť na úvodnom seminári, ktorý sa bude konať v dňoch od 25. do 27. februára 2018 v Žiline. Bližšie informácie nájdete vo výzve (odkaz nižšie). 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na kristina@nadaciams.sk.

Výzva na prihlasovanie

 

Váhate? Inšpirujte sa študentskými výstupmi a správami z minulých ročníkov!

Gymnázium Púchov - video Bola normalizácia normálna?

Obchodná akadémia Levice - web stránka Po stopách totality 

Článok o projekte študenti po stopách totality v denníku SME 

Správa z priebehu projektu na Obchodnej akadémii Dolný Kubín

Fotografie zo záverečného predstavenia študentských prác v Bratislave