Otvorili sme prihlasovanie na 4. ročník e-learningového kurzu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom!

Tešíme sa, že už po štvrtýkrát prinášame pedagógom / pedagogičkám a všetkým, ktorí o holokauste učia v mimoškolskom prostredí, možnosť prihlásiť sa do e-learningového kurzu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom. Prihlasovanie je otvorené do pondelka, 18. septembra 2017. Záväzná prihláška sa otvorí v novom okne po kliknutí na odkaz tu.   

Viac o kurze:

Kurz sme pripravili a je vedený odborníkmi a odborníčkami na tématiku holokaustu. Holokaust je ústrednou témou ôsmich lekcií kurzu, ktoré však svojím zameraním prekračujú rámec tejto historickej udalosti. Cieľom kurzu nie je opakovať dobre známe fakty, ale spoločne s účastníkmi hľadať metodické postupy, ako o holokauste učiť v 21. storočí a zároveň praktickou formou cvičení rozvíjať ich didaktické zručnosti. Naším zámerom je ponúknuť nový pohľad na fenomén holokaustu a spoločenské javy, ktoré mu predchádzali a sprevádzali ho. Tieto javy sú prítomné v našej spoločnosti i dnes, preto považujeme za potrebné kriticky reflektovať našu minulosť a podnecovať empatiu a scitlivovanie voči menšinám.

Podrobné informácie o kurze - harmonogram a obsah jednotlivých lekcií, nájdete vo výzve dostupnej k stiahnutiu vo formáte pdf tu.