V prvý decembrový víkend sa pri Jelšave v rámci projektu Rómovia v lokálnych históriách uskutočnil workshop s rovnakým názvom, na ktorom sme sa so skupinou angažovaných ľudí z okolia Rimavskej Soboty snažili odhaliť, aké miesto majú Rómovia a Rómky v interpretáciách dejín ich obce a regiónu.  Účastníkom a účastníčkam workshopu sme priblížili tri metódy participatívneho výskumu, na základe ktorých môžu v budúcnosti pripraviť aktivity alebo lokálne projekty s dôrazom na lokálne histórie v čo najpluralitnejšom ponímaní.

         Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016