Nadácia Milana Šimečku

Panenská 4

811 03 Bratislava

 

IČO: 17314178

DIČ:  2020832022

 

forma: nadácia, zapísaná v registri MV SR č. 203/Na-96/113

bankové spojenie: SK64 1100 0000 0026 6600 0217 Tatra banka

 

tel./fax.: Prosíme o strpenie, dočasne nám nefunguje telefónna linka. V prípade potreby kontaktujte prosím Ninu Galanskú (riaditeľku): 00421 911 368 623. 

e-mail: nms@nadaciams.sk