Nadácia Milana Šimečku

Panenská 4

811 03 Bratislava

 

IČO: 17314178

DIČ:  2020832022

 

forma: nadácia, zapísaná v registri MV SR č. 203/Na-96/113

bankové spojenie: 2666000217/1100 Tatra banka

 

tel./fax.: +421 2 544 335 52

mobil: +421 918 519 628, +421 911 898 255

 

e-mail: nms@nadaciams.sk