Ľudské práva v škole

Ťažiskom projektu Ľudské práva v škole bola organizácia dvojdňových kurzov pre učiteľov stredných a základných škôl v spolupráci so školskými správami a metodickými centrami v rôznych okresoch Slovenska. Workshopy ponúkli tréning prostredníctvom interaktívnych vyučovacích metód, ktoré umožnili zahrnúť ľudské práva do rôznych vyučovacích predmetov základných a stredných škôl.