Ako na chudobu

V rámci tohto projektu sa zaoberáme témami chudoby, sociálneho vylúčenia a inklúzie. Uskutočňujeme prieskum verejnej mienky a na základe získaných informácií vypracovávame sériu odborných aj populárno-náučných článkov, publikácií a podujatí, ktorými chceme prispieť k pochopeniu stavu, príčin, dôsledkov chudoby a sociálneho vylúčenia a k zvnútorneniu dôležitosti inklúzie pre nás všetkých. V rovine presadzovania monitorujeme vládne politiky s dopadom na chudobu, sociálne vylúčenie a inklúziu na Slovensku, s osobitným zameraním na Rómov a Rómky a pripravujeme odpočty plnenia záväzkov vlády v tejto oblasti.

Viac informácií na http://www.nadaciamilanasimecku.sk/akonachudobu/