Dočasné vyrovnávacie opatrenia

V súvislosti s prípravou novely tzv. Antidiskriminačného zákona (zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Nadácia Milana Šimečku pracovala na príprave anylýzy Dočasné vyrovnávacie opatrenia: Medzinárodný a ústavný rámec s návrhom legislatívnej úpravy, ktorej autorkou  je právnička Mgr. Jarmila Lajčáková, LLB, LLM, SJD z Centra pre výskum etnicity a kultúry.