Kurz Demokracia a ľudské práva

V roku 2004 nadviazala nadácia na dlhoročnú spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. V spolupráci s Katedrou politológie Fakulty medzinárodných vzťahov sme sa podieľali na realizácii nepovinného voliteľného kurzu s názvom Demokracia a ľudské práva. Osobitosťou kurzu boli rôzni hostia, experti z praxe, ktorí prednášali na témy úzko súvisiace s otázkami demokracie a ľudských práv.