Podpora lokálnych združení pracujúcich s Rómami

Nadácia tiež podporila projekt doučovania, predškolskej a školskej prípravy v Kokave nad Rimavicou, ktorý realizovalo občianske združenie Láčho drom. Finančné prostriedky sme poskytli na nákup školských potrieb a taktiež sme finančne podporili združenie Krompachy SPOLU za účelom realizácie vzdelávacích aktivít pre zlepšenie informovanosti obyvateľov rómskych komunít.