Chceme prispieť k vytvoreniu spoločnosti, ktorá má záujem poznať svoju minulosť, nezabúda na kľúčové udalosti spojené s jej históriou, je schopná svoju minulosť kriticky reflektovať a s ohľadom na ňu formovať svoj postoj k aktuálnym udalostiam.