Kvalita alebo Kvantita?

V projekte, ktorý realizujeme od roku 2013, sa zameriavame na rozvíjanie kompetencií učiteliek a učiteľov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zmeny v postojoch žiakov. Hlavnými výstupmi po skončení projektu budú aktivity, ktorými môžu učitelia zistiť východiskové postoje k témam globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy. Ďalším výstupom je aj zbierka prípadových štúdií (na stiahnutie na webovej stránke projektu), ktorá poskytuje skúsenosti a príklady dobrej praxe z testovania aktivít od pedagógov základných a stredných škôl. Súčasťou projektu sú prebiehajúce prednášky a kurzy na slovenských vysokých školách zamerané na témy ako postoje, stereotypy, predsudky, metódy a formy zisťovania postojových zmien. 

Viac informácií na www.nadaciamilanasimecku.sk/qoq