Škola na javisku – Hravo k tolerancii

V roku 2007 sa nadácia rozhodla spolupracovať s neformálnou skupinou bábkohercov na projekte Škola na javisku – Hravo k tolerancii. Hlavným zámerom projektu bolo pripraviť interaktívne divadelné predstavenie o problematike tolerancie a skupinového spolunažívania. Do projektu sa zapojilo 15 škôl a odohralo sa dokopy 24 predstavení. Na ich príprave sa podieľali žiaci a ich pedagógovia. Námety žiakov, workshop s učiteľmi, príprava samotného predstavenia Čo si kto navarí, to si aj zje... a napokon turné po školách zapojených do projektu  prebiehali počas celého jeho trvania.