„Aj my sme Európania“

Zámerom projektu  „Aj my sme Európania“ bolo vzdelávanie učiteľov občianskej a etickej výchovy základných a stredných škôl o Európskej únii.  Počas dvojdňových seminárov sa učitelia formou workshopov – interaktívnymi zážitkovými metódami mohli oboznámiť s históriou, štruktúrami EÚ, výhodami a nevýhodami vstupu Slovenska do únie. Prioritou vzdelávania bolo získanie vedomostí o  rôznych etnických a kultúrnych skupinách, schopnosti orientovať sa v kultúrno-pluralitnej Európe a upevnenie postojov rešpektovania a otvorenosti k odlišným skupinám ako aj výchova k tolerancii.