European Parliament for YOUth

(Európsky parlament pre teba)

Vzdelávací projekt European Parliament for YOUth spočíval v realizácii študentskej simulačnej hry o Európskom parlamente, ktorá prebiehala v anglickom jazyku v online prostredí na webovej stránke www.disputeabout.eu. Nadácia v projekte zabezpečovala koordináciu zapojených študentov a študentiek z Gymnázia v Spišskej Novej Vsi a Obchodnej akadémie v Leviciach a organizátorov projektu. Študenti a študentky sa oboznámili s pravidlami súťaže, boli zaškolení na prácu v edičnom systéme, ktorý bol vytvorený originálne pre túto hru, navštívili Európsky dom v Bratislave a absolvovali prehliadku mesta so zameraním na významné miesta občianskej participácie.