Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému

V projekte Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systémusme sme sa zamerali na snahu vyškoliť skupinu učiteľov základných škôl prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho programu Vzdelávanie detí cudzincov, a tým zvyšovať kompetencie pedagógov v tejto oblasti.

Dôležitým prínosom bolo tiež vytvorenie publikácie, ktorá by poskytla ucelený prehľad o relevantnej legislatíve, atribútoch, či nástrojoch vzdelávacej politiky. Publikácia ďalej prezentovala existujúcu prax vo vzdelávaní detí cudzincov a navrhla nástroje na efektívnu, komplexnú a obojstrannú inklúziu detí cudzincov v školách a triedach. Táto publikácia vyšla vo formáte kolektívnej monografia v populárno-náučnom štýle.