Interkultúrne vzdelávanie

V roku 2005 sme realizovali projekt Interkultúrne vzdelávanie. Týmto projektom sme sa usilovali o to, aby sa výchova o multikultúrnej spoločnosti stala prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu na Slovensku. Prostredníctvom troch paralelných aktivít sme súčasným a budúcim učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl poskytli možnosť získať nové poznatky a informácie o princípoch a formách multikultúrnej spoločnosti a možnostiach vzdelávania k nej. Kľúčovými aktivitami projektu boli cyklus seminárov Budovanie interkultúrnej spoločnosti; tvorba metodickej príručky pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl; príprava zborníka populárno-vedeckých kritických esejí o multikuturalizme.