Kultúry od vedľa – Susedstvo Panenská

V roku 2008 sme zrealizovali projekt Kultúry od vedľa – Susedstvo Panenská, ktorý prebiehal na dvoch základných školách v Bratislave. Hlavným zameraním projektu bolo počas celoročného seminára, zmapovať kultúrnu a spoločenskú rozmanitosť miestnej komunity a jej histórie. Celý projekt bol kombináciou vzdelávacích a komunitných aktivít pre študentov, miestnych umelcov a pre bežných obyvateľov susedstva Panenská. Výstupom boli rôzne portfóliá študentských tímov, ktoré sa zamerali na konkrétne témy v danej komunite. Portfóliá, ktoré sme pripravili boli prezentované nie len na seminári, ale aj v dokumentárnom filme “Moje ulice. Tvoje ulice”, na webovej stránke, na jesennom festivale Dialóg kultúr v Prahe a pred Európskou komisiou v Bruseli.