Migrácia a nové menšiny

V spolupráci s Katedrou etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského sme v roku 2007 realizovali projekt Migrácia a nové menšiny. Hlavným zámerom bolo zvýšiť povedomie o fenoméne globálnej migrácie a o jej lokálnych dôsledkoch na Slovensku s dôrazom na slovenský vzdelávací systém. Za týmto účelom vznikla a bola otestovaná kapitola Migranti pre metodickú príručku MULTI-KULTI na školách. Ďalej sa pre študentov pedagogického zamerania konala víkendová škola Migrácia a nové menšiny vo vyučovaní. Súčasťou projektu bola tiež organizácia série podujatí Týždeň nových menšín.