Migrants in the spotlight

Na tomto medzinárodnom projekte sme sa podieľali ako národný partner IOM – Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Jeho cieľom bolo prispieť k lepšiemu pochopeniu a zvýšeniu povedomia o migrácii, o štátnych príslušníkoch tretích krajín a integrácii medzi študentmi žurnalistiky, vrátane samotných migrantov, a kvalitnejšiemu spravodajstvu v médiách o týchto oblastiach. Projekt mal prispieť k účinnejšiemu a presnejšiemu informovaniu o migrácii a súvisiacich témach v Maďarsku, Českej republike, Lotyšsku, Litve, Rumunsku a na Slovensku.