Multikulturalizmus na Slovensku

Nadácia pod záštitou vtedajšieho primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského usporiadala 28. novembra 2006 jednodňovú konferenciu s názvom Multikulturalizmus na Slovensku: Realita alebo fikcia; perspektíva alebo hrozba?. Na konferencii vystúpili s príspevkami zástupcovia štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, akademickej obce, príslušníci tradičných aj tzv. nových menšín na Slovensku. Okrem účastníkov zo Slovenska sa na nej zúčastnili ajodborníci z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Veľkej Británie, Nórska, Spojených štátov amerických a Kanady.