Na ceste do multikultúrnej Európy

Ťažiskom projektu bolo organizovanie série jednodňových kurzov pre vybrané skupiny učiteľov stredných a základných škôl v spolupráci so školskými správami a metodickými centrami v rôznych okresoch Slovenska. Workshopy ponúkli účastníkom tréning interaktívnymi vyučovacími metódami, ktoré umožňujú zahrnúť ľudské práva a multikultúrne vzdelávanie do rôznych vyučovacích predmetov základných a stredných škôl.