Objav v sebe video

Medzinárodný projekt Video Volunteers a komplementárny slovenský projekt Objav v sebe video sa zameriavali na využívanie videa v mládežníckej práci, a to so špeciálnym dôrazom na aktivizáciu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Do medzinárodného projektu sa nadácia zapojila ako partnerská organizácia spolu s mládežníckymi organizáciami z Maďarska, Španielska, Talianska a Grécka. Podieľali sme sa na príprave a realizácii troch medzinárodných stretnutí – tréningu pre mládežníckych pracovníkov v máji v Grécku, mládežníckej výmene v júli v Maďarsku a stretnutí rovesníckych vzdelávateľov v októbri v Španielsku. V rámci aktivít na Slovensku sme koordinovali dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a spolupracovali s nimi na organizácii lokálnych mediálnych workshopov. Taktiež sme sa podieľali na výskumných aktivitách projektu, vrátane prípravy medzinárodného online prieskumu a fokusovej skupiny. To všetko za účasti mladých dobrovoľníkov a odborníkov na prácu s mladými ľuďmi a médiami.