Objavme spolu Vietnam

Projekt Objavne spolu Vietnam reflektoval otázky globálnej zodpovednosti, pomoci ľuďom z tretieho sveta, migrácie a nových menšín. Prostredníctvom tém a interaktívnych metód globálneho rozvojového vzdelávania sme sa zamerali na zvýšenie povedomia o vietnamskej menšine na Slovensku a s ňou súvisiacich kultúrnych a spoločenských tém. Cieľom projektových aktivít bolo tiež poukázať na formy, príčiny a dôsledky migrácie a podporiť plnohodnotnejšiu integráciu a spoločenský vývoj najmladšej generácie tejto novej menšiny.