Stories that move

V spolupráci s holandskou organizáciou Anne Frank House sme sa spolupodieľali na vyvíjaní medzinárodného vzdelávacieho portálu zameraného na otázky identity, kultúrnej rozmanitosti a diskriminácie. Počas medzinárodnej mládežníckej konferencie v septembri 2013 v Berlíne sme zaznamenali autentické príbehy a skúsenosti mladých ľudí s rozmanitou etnickou, kultúrnou, náboženskou a sexuálnou identitou z 9 európskych krajín. Tie predstavujú primárny zdrojový materiál pre budúci webový portál.

Viac informácií o našom projekte sa dozviete na http://www.storiesthatmove.org/