Stories that Move - Vzdelávací seminár pre učiteľov a učiteľky

Nadácia Milana Šimečku organizuje v dňoch 9. – 11. novembra 2017 v Bratislave prvý seminár pre učiteľov a učiteľky zameraný na využitie vzdelávacieho portálu Stories that Move vo vyučovaní. Potvrdeným účastníkom a účastníčkam na ňom predstavíme pedagogické a didaktické východiská portálu a umožníme im vyskúšať si aktivity v jednotlivých učebných celkoch a blokoch.

Na seminár sa možno prihlásiť vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára do 6. novembra 2017, resp. do naplnenia kapacity.

Podrobnejšie informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, pošlite nám ich e-mailom na adresu nms@nadaciams.sk