Zapájanie sociálne znevýhodnených do kultúrneho života na

Slovensku

 

Nadácia Milana Šimečku

Panenská 4

811 03 Bratislava

 

IČO: 17314178

DIČ:  2020832022

 

forma: nadácia, zapísaná v registri MV SR č. 203/Na-96/113

bankové spojenie: SK64 1100 0000 0026 6600 0217 Tatra banka

 

tel./fax.: +421 2 544 335 52

e-mail: nms@nadaciams.sk