Ako môžete pomôcť

Chceme, aby Slovensko bolo raz krajinou, ktorá si pamätá, oceňuje rozmanitosť a vytvára podmienky na rozvoj každého človeka. Bez vás to ale nedokážeme. Len s vašou podporou vieme spoločne meniť krajinu. Pomôcť môžete prostredníctvom darovacieho formuláru alebo ďalšími formami podpory našej činnosti.

Ako môžete pomôcť

Chcem darovať 2 % z dane

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Milana Šimečku
IČO: 17314178
DIČ: 2020832022
Sídlo, ulica, číslo, PČS, obec: Svoradova 747/5, 81103, Bratislava

Ako poukázať  2 % z dane

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

 1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete darovať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje (viď hore Údaje  poukázanie 2% z dane). Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

pdf

Daňové priznanie typu A

pdf

Daňové priznanie typu B

Som právnická osoba

 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj: a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje (viď hore Údaje na poukázanie 2% z dane). Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na Váš daňový úrad (podľa adresy Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

pdf

Daňové priznanie právnických osôb

Chcem darovať

Chceme, aby Slovensko bolo krajinou, ktorá si pamätá, oceňuje rozmanitosť a vytvára podmienky na rozvoj každého človeka. Budeme radi, keď sa k nám pridáte. Váš príspevok prinesie do škôl vzdelávanie o rozmanitosti a vzájomnom rešpekte, dá hlas cudzincom medzi nami a tiež podporí samosprávy, aby vytvorili prostredie, ktoré myslí na všetkých. Len s vašou podporou vieme spoločne meniť krajinu.

Čo spolu dokážeme? 

 • za 2.5 eura povediete žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Vytlačíme jednu príručku Farebná škola
 • za 30 eur dáte hlas cudzincom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Vytvoríme a vytlačíme jeden magazín [fjúžn].
 • za 50 eur vytvoríte priestor pre ďalšiu komunitu, aby sa zviditeľnila a predstavila svoje aktivity verejnosti. Získame ďaľší stánok na akcii Svetový dni utečencov.
 • za 300 eur podporíte jednu učiteľku, alebo učiteľa, aby lepšie pracoval s rozmanitosťou v triede. Zúčastní sa 3 dňového intenzívneho kurzu, na ktorom mu poskytneme vzdelávacie nástroje.
 • za 1.000 eur umožníte jednej škole, aby bola inkluzívnejšia a a otvorenejšia k rozmanitých deťom. My jej urobíme analýzu, zistíme, aké má potreby a navrhneme riešenia.
 • za 3.500 ukážete svet, ktorý máme doma ďalšiemu mestu. Festival [fjúžn] vyrazí na cesty.

Buďte firmou, ktorej záleží

Ste firma a chcete spolu s nami podporiť rovnosť, rozmanitosť a inklúziu? Veríte, rovnako ako my, že každý človek má právo byť akceptovaný ako rovnocenný člen spoločnosti? Vaša podpora je pre nás dôležitá!

Kontaktujte nás na veronika@nadaciams.sk.

Vytvorte darcovskú výzvu

Ak ste náš fanúšik, našu misiu môžete podporiť aj cez darcovskú výzvu.

Cez portál www.darujme.sk môžete vytvoriť výzvu, ktorou inšpirujete svoje okolie alebo tím a spoločne vyzbierate dar pre nás. Či už využijete narodeniny, svoju obľúbenú aktivitu, spoločne sa stavíte, alebo zapojíte celú firmu je na vás.

Newsletter

Ak chcete dostávať viac informácií o našich vzdelávacích a kultúrnych projektoch a činnosti Nadácie Milana Šimečku, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje. Ďakujeme!

Partneri

Claims Conference Človek v ohrození PAIDEIA Holandské kráľovstvo Veľvyslanectvo USA na Slovensku Nadácia Pontis Nadácia otvorenej spoločnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nadácia mesta Bratislavy Fond pre vnútornú bezpečnosť EEA Grants Európska únia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislavský kraj Fond na podporu umenia Anne Frank house Nadácia Tipsport Joods Humanitair fonds