Kontakt

Adresa

Nadácia Milana Šimečku 
Svoradova 747/5 
811 03 Bratislava 
IČO: 17314178 
DIČ:2020832022 

nms@nadaciams.sk/info@fjuzn.sk
00421 2 5443 3552

Štatutárna zástupkyňa: Ing. Nina Galanská, PhD. 

Bankové spojenie:  
Tatra banka, a.s., 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1  
Bankový účet: SK64 1100 0000 0026 6600 0217

nadaciamilanasimecku.sk
fjuzn.sk
multikulti.sk