Look Up Stand Up

Projekt Look Up Stand Up je zameraný na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí zo znevýhodnených komunít, ktorí sa v ich lokalite usilujú o zmeny smerom k sociálnej inklúzii a diverzite. V rámci projektu sa snažíme mladým ľuďom sprostredkovať zručnosti a priestor na to, aby mohli komunikovať problémy, ktorým čelia a ktoré sa ich dotýkajú a aktívne ich zapojiť do rozhodovacích procesov na lokálnej úrovni.

Zámerom projektu je spoločne vytvoriť kampane, ktoré majú metodický základ storytellingu, budovania pozitívnych naratívov a komunikačných modelov s cieľom zvýšenia podpory verejnosti voči inkluzívnym projektom. Výsledné kampane, ktoré počas projektu vzniknú, reprezentujú ciele a vízie mladých ľudí v rámci ich lokality a sú adresované predovšetkým lokálnym aktérom.

 

Donori

Porticus, Karpatská Nadácia

Newsletter

Ak chcete dostávať viac informácií o našich vzdelávacích a kultúrnych projektoch a činnosti Nadácie Milana Šimečku, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje. Ďakujeme!

Partneri

Claims Conference Človek v ohrození PAIDEIA Holandské kráľovstvo Veľvyslanectvo USA na Slovensku Nadácia Pontis Nadácia otvorenej spoločnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nadácia mesta Bratislavy Fond pre vnútornú bezpečnosť EEA Grants Európska únia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislavský kraj Fond na podporu umenia Anne Frank house Nadácia Tipsport Joods Humanitair fonds