Školy pre všetkých

Cieľom projektu Školy pre všetkých je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém poskytovania flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu pri poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku.

Podporný servis sa týka nielen obsahu vzdelávania, ale aj jeho foriem a prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímania rozhodnutí, foriem spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v škole a hodnotenia školskej klímy, procesov a výsledkov. Projekt je rozdelený do troch fáz: prípravnej, výskumnej, servisnej a hodnotiacej.

Partneri

Nové školstvo, CVEK

Donori

Porticus, Nadačný fond Telekom, Nadácia Orange

Newsletter

Ak chcete dostávať viac informácií o našich vzdelávacích a kultúrnych projektoch a činnosti Nadácie Milana Šimečku, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje. Ďakujeme!

Partneri

Claims Conference Človek v ohrození PAIDEIA Holandské kráľovstvo Veľvyslanectvo USA na Slovensku Nadácia Pontis Nadácia otvorenej spoločnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nadácia mesta Bratislavy Fond pre vnútornú bezpečnosť EEA Grants Európska únia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislavský kraj Fond na podporu umenia Anne Frank house Nadácia Tipsport Joods Humanitair fonds