Kurz pamäťového vzdelávania

22. 08. 2023
Vedieť nestačí

Nadácia Milana Šimečku v školskom roku 2023/2024 otvára celoročný Kurz pamäťového vzdelávania (angl. Remembrance Education) pre pedagogičky a pedagógov 2.stupňa základných a stredných škôl.

Pamäť je jedným zo základných pilierov vzdelávacích aktivít Nadácie Milana Šimečku. Je pre nás dôležité si pripomínať príbehy minulosti, porozumieť im a spoločne tvoriť spoločnosť, ktorá odmieta predsudky, diskrimináciu a akékoľvek prejavy nenávisti voči ľuďom.

Učí nás to pozerať sa do budúcnosti s rešpektom. Čo si nesiem z histórie, ako tomu rozumiem a ako tým ovplyvňujem budúcnosť.“ (Mária Pappová, Metodicko-pedagogické centrum Nitra)

Cieľom kurzu je predstaviť vám koncept pamäťového vzdelávania a rozvíjať vaše pedagogické kompetencie v oblasti výučby dejín 20. storočia a spoločenských fenoménov aktuálnych aj dnes (diskriminácia, propaganda, extrémizmus, občiansky aktivizmus, a pod.). Dôraz kladieme na predstavenie inovatívnych prístupov, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a formujú postoje u žiakov a žiačok. 

Ponúkame vám dva prezenčné semináre, kde si prakticky vyskúšate rôzne metodiky, 4 webináre s inšpiratívnymi hosťami a hosťkami a dve e-learningové lekcie s individuálnou spätnou väzbou od lektoriek kurzu.

Počas kurzu vás budú jednotlivými témami sprevádzať odborní lektori a hostia:

  • Nena Mocnik (Maria Skłodowska Curie Research Fellow at GRITIM-UPF Barcelona)
  • Monika Vrzgulová (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave)
  • Adam Herceg (Stredná odborná škola pedagogická v Modre)
  • Michala Lônčiková (Masarykův ústav a Archiv AV v ČR)
  • Vladimír Šnídl (Denník N)
  • Tereza Arndt (Filozofická fakulta Univerzity Karlove v Prahe) a ďalší.
  • Termín kurzu: 12.október 2023 – 20.apríl 2024
  • Maximálny počet účastníkov/účastníčok: 24
  • Účastnícky poplatok: 100 € (Váš účastnícky poplatok pokryje časť nákladov na realizáciu Kurzu pamäťového vzdelávania.)

Ubytovanie a strava počas prezenčných seminárov bude zabezpečená zo strany organizátora. V prípade záujmu sa prihlasujte prostredníctvom prihlasovacieho formuláru  do 22.septembra 2023

Kurz pamäťového vzdelávania môžeme realizovať vďaka projektu Erasmus+ (KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education, ID KA210-SCH-BFF29BE1 D). Našim projektovým partnerom je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe.

Newsletter

Ak chcete dostávať viac informácií o našich vzdelávacích a kultúrnych projektoch a činnosti Nadácie Milana Šimečku, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje. Ďakujeme!

Partneri

Claims Conference Človek v ohrození PAIDEIA Holandské kráľovstvo Veľvyslanectvo USA na Slovensku Nadácia Pontis Nadácia otvorenej spoločnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nadácia mesta Bratislavy Fond pre vnútornú bezpečnosť EEA Grants Európska únia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislavský kraj Fond na podporu umenia Anne Frank house Nadácia Tipsport Joods Humanitair fonds