Vyjadrenie riaditeľky Nadácie Milana Šimečku k tlačovej konferencii ministerky kultúry, ktorá sa konala 7.2.2024:

07. 02. 2024

Veľmi pekne ďakujeme ministerke kultúry Martine Šimkovičovej za záujem o naše aktivity, ktoré sme v roku 2023 hradili aj z verejných zdrojov. Všetky sú transparentne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (crz.gov.sk) a v nadácii sme hrdí na každú jednu z nich. Za tieto verejné zdroje sme napríklad zorganizovali najväčší multižánrový multikultúrny festival na Slovensku a viac ako 50 aktivít, ktoré cez umenie dávajú hlas cudzincom na Slovensku a dávajú tak priestor na spoznávanie našich nových susedov pre lepšie vzájomné porozumenie a spolužitie. Taktiež sme z týchto zdrojov zafinancovali aktivity pre vyše 4000 študentov, a učiteľov a učiteľky, aby vedeli lepšie pracovať s predsudkami a prejavmi nenávisti, či diskriminácie a vytvárali tým prijímajúcu atmosféru v triede, ktorá je nevyhnutným predpokladom na kvalitné vzdelávanie. Nadáciu Milana Šimečku založili priatelia disidenta Milana Šimečku krátko po jeho náhlej smrti v roku 1991. Dnes by sme povedali, že pochádzali z rôznych ideologických táborov, oni ju spolu založili, aby sa jeho odkaz šíril aj naďalej. V nadácii pokračujeme práve v jeho myšlienkach a zasadzujeme sa o to, aby Slovensko bolo otvorenou krajinou, ktorej záleží na ľudských právach a odmieta nenávisť. Pozývame ministerku kultúry na naše podujatia a aktivity, ktoré pri technickom vymenúvaní dotácií zabudla spomenúť. Prostredníctvom nich môže zažiť prijímajúcu atmosféru a rozmanitú kultúru, ktorá obohacuje a rešpektuje jedinečnosť každého človeka.“ 

– Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku

pdf

AKTIVITY NADÁCIE MILANA ŠIMEČKU FINANCOVANÉ Z VEREJNÝCH ZDROJOV, KTORÉ SPOMÍNALA PANI MINISTERKA NA TLAČOVEJ KONFERENCII DŇA 7.2.2024

Newsletter

Ak chcete dostávať viac informácií o našich vzdelávacích a kultúrnych projektoch a činnosti Nadácie Milana Šimečku, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje. Ďakujeme!

Partneri

Claims Conference Človek v ohrození PAIDEIA Holandské kráľovstvo Veľvyslanectvo USA na Slovensku Nadácia Pontis Nadácia otvorenej spoločnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín Slovenský inštitút mládeže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nadácia mesta Bratislavy Fond pre vnútornú bezpečnosť EEA Grants Európska únia Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Bratislavský kraj Fond na podporu umenia Anne Frank house Nadácia Tipsport Joods Humanitair fonds